COS centerplan

Velkommen til COS centerplan. Her finder du COS planer for det fremadrettede arbejde. Du kan læse om hvad COS er og står for og om tilbuddene, borgerne, de ansatte og alle aktiviteterne på COS hjemmeside og COS Intra. Her handler det om planerne for de kommende år, nogle aktiviteter er sat i gang og andre er nært forestående. 

 

COS værdigrundlag

Værdierne sætter rammerne for arbejdet i COS.

Velkommen til COS centerplan

Video om COS centerplan, hvorfor og hvordan

Livskvalitet og tilfredshed

Det sociale liv - Det sunde liv - Det glade liv

Videndeling og strategier

Vi henter viden - Vi deler viden - Vi viser, hvad vi kan

Faglig udvikling og kompetenceløft

Ledelse - Værdiarbejde - Uddannelse - Netværk - Dokumentation - Pædagogiske Metoder