Om COS

Velkommen til COS

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 380 borgere og 700 ansatte

Telefonlisten til alle bosteder og afdelinger i COS

Centeret

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center under Borgercenter Handicap under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

COS værdigrundlag

Værdierne sætter rammerne for arbejdet i COS.

Facilitering er ledelse gennem fælles forståelse

Facilitering handler om, at få grupper til at gøre det, de er sat i verden for at gøre og nå de mål de sætter sig og arbejde effektivt

COS' borgere

Borgerne i COS er voksne udviklingshæmmede borgere med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Frivillighed og samskabelse

I COS kan man blive frivillig og/eller lave fælles projekter med borgere og medarbejdere i lokalsamfundet

For jobsøgende og studerende

Velkommen til interesserede, som søger arbejde eller praktikplads

87 procent af borgerne er samlet set tilfredse med COS tilbud

Af de borgere, der har svaret på SOFs borgerundersøgelse, er der stor tilfredshed 87%, eller både og 8%, med det tilbud de bor på

Uhygge på Grøndalsvænge

Alle nabobørn kom forbi med flotte uhyggelige kostymer, og sagde "slik eller ballade."