Om COS

Ny ledelse i COS fra 14. januar 2019

Centerchef: Karoline Winther-Lund

Mail: GT5G@kk.dk, telefonnummer: 2322 9010, adresse: Vester Voldgade 82, 1552 København V.

Leder af staben i Vester Voldgade: Sebastian Trautner

Mail: ZW1S@kk.dk, telefonnummer 4017 8114, adresse Vester Voldgade 82, 1552 København V.

Velkommen til COS

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 380 borgere og 700 ansatte

Telefonlisten til alle bosteder og afdelinger i COS

Centeret

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center under Borgercenter Handicap under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

COS værdigrundlag

Værdierne sætter rammerne for arbejdet i COS.

COS' borgere

Borgerne i COS er voksne udviklingshæmmede borgere med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Frivillighed og samskabelse

I COS kan man blive frivillig og/eller lave fælles projekter med borgere og medarbejdere i lokalsamfundet

For jobsøgende og studerende

Velkommen til interesserede, som søger arbejde eller praktikplads

87 procent af borgerne er samlet set tilfredse med COS tilbud

Af de borgere, der har svaret på SOFs borgerundersøgelse, er der stor tilfredshed 87%, eller både og 8%, med det tilbud de bor på

Uhygge på Grøndalsvænge

Alle nabobørn kom forbi med flotte uhyggelige kostymer, og sagde "slik eller ballade."