Om COS

Velkommen til COS

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 380 borgere og 700 ansatte

Telefonlisten til alle bosteder og afdelinger i COS

Centeret

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

COS værdigrundlag

Værdierne sætter rammerne for arbejdet i COS.

Facilitering er ledelse gennem fælles forståelse

Facilitering handler om, at få grupper til at gøre det, de er sat i verden for at gøre og nå de mål de sætter sig og arbejde effektivt

COS' borgere

Borgerne i COS er voksne udviklingshæmmede borgere med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.

Frivillighed og samskabelse

I COS kan man blive frivillig og/eller lave fælles projekter med borgere og medarbejdere i lokalsamfundet

For jobsøgende og studerende

Velkommen til interesserede, som søger arbejde eller praktikplads