Frivillighed og samskabelse

Frivillig i COS

Du er velkommen som frivillig i COS på vores botilbud, hvor der bor voksne udviklingshæmmede med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser som for eksempel demens.

Du kan blive frivillig som for eksempel besøgsven til en enkelt borger eller på en afdeling, deltage i sociale arrangementer, cykle eller gå tur med en borger, synge og danse, bage pandekager eller male. Gøre det du og borgerne kan finde sammen om.

Du kan finde annoncer på frivilligjob-linket herunder, eller du kan kontakte en af vores medarbejdere fra vores frivillighedsnetværk, som vil guide dig videre.

Mikkis danseklub efterår 17

COS visioner om frivillighed og samskabelse

Det handler om, at borgerne i COS gerne vil indgå relationer med hinanden, med naboer og andre folk, og dele store små små oplevelser

Kontakt

Frivillighedsnetværket - kontaktpersoner på de forskellige tilbud

Frivillighed - historier og gallerier

Frivillige i COS og COS borgere som frivillige