COS centerråd

COS har etableret et centeråd, som holder møder fire gange om året. Centerledelsen sender et nyhedsbrev til alle pårørende to gange om året. Ellers opfordrer vi alle pårørende til at følge med på hjemmesiden og på IBG tavlerne på afdelingerne (ikke alle har IBG tavler endnu). Der er ikke pårørenderåd på alle tilbuddene for øjeblikket. Det er op til de enkelte tilbud at vurdere behovet for nyhedsbreve med videre til de pårørende.

COS centerråd medlemmer 2017

Centerrådets dokumenter

Dagsordner og referater

Pårørende er velkomne

Deltag i livet på afdelingen. Se plan for ind- og udflytning.