For studerende

COS er glade for at få studerende i praktik. Vi tager i mod cirka seks om året.

Centret arbejder med at udvikle en pædagogisk og relationsorienteret organisation, hvor indsatsen tager udgangspunkt i beboerens handleplan i et tværfagligt og omsorgsfuldt arbejdsmiljø. Beboernes livshistorie og netværk bliver afdækket og beskrevet og danner grundlag for tilbud og handleplan for den enkelte beboer. Vi arbejder med værdig alderdom, kompensation for tabte funktioner og i nogle tilfælde en speciel fokus på afvikling af livet.

Beboerne tilværelse tilrettelægges således, at de har så stor indflydelse på deres egen tilværelse som muligt. Der arbejdes f.eks. med at give beboerne så mange positive oplevelser i hverdagen som muligt, både i form af relationen til medarbejderne, samt oplevelser gennem forskellige aktiviteter.

For nærmere beskrivelse: Læs under COS borgere – målgruppebeskrivelse.

COS konsulent Anne Christensen koordinerer fordelingen af studerende i centeret. Der vil blive tilrettelagt særlige tilbud for centerets studerende med fælles fagligt indhold i løbet af efteråret - nærmere information følger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.