COS værdigrundlag

Værdierne sætter rammerne for arbejdet i COS.

Med afsæt i Københavns Kommunes værdigrundlag har COS gennem hverdagsfortællinger og fælles refleksion fundet de kerneværdier, som kendetegner netop COS.

De er formuleret i en række værdisætninger, som bygger på medarbejdernes erfaringer og oplevelser fra hverdagen.

 

Borgeren

 

I COS oplever borgeren ligeværdighed og medbestemmelse

Herved forstår vi:

 • Borgeren bliver anerkendt som et menneske med en særlig historie og en unik identitet
 • Borgeren har indflydelse på eget liv
 • Borgeren bliver mødt med værdighed

I COS har borgeren trygge rammer

Herved forstår vi:

 • Borgeren møder medarbejdere, som tør gå nye veje, også når livet ændrer sig
 • Borgerens potentiale bliver set med høj faglighed
 • Borgeren møder medarbejdere, som ved, at de har stor betydning for borgeren

I COS oplever borgeren dialog og samarbejde med medarbejderne

Herved forstår vi:

 • Borgeren bliver set, hørt og forstået
 • Borgeren bliver mødt med åbenhed og nysgerrighed
 • Borgeren er med i fælles beslutninger

 

Medarbejderen

 

I COS har medarbejderen indflydelse på arbejdslivet

Herved forstår vi:

 • Medarbejderne samarbejder gennem åbenhed og dialog
 • Medarbejderen møder og viser tillid – også mellem faggrupper
 • Medarbejderen er tro mod fælles beslutninger

I COS tager vi arbejdsglæden seriøst

Herved forstår vi:

 • Medarbejderne drager omsorg for hinanden gennem fællesskab og samarbejde
 • Medarbejderne løfter i flok
 • Medarbejderne skaber samhørighed gennem humor

I COS har vi høj faglighed

Herved forstår vi:

 • Medarbejderne ønsker høj faglighed og videndeling
 • Medarbejderen er åbne overfor hinandens kompetencer og reflekterer sammen
 • Medarbejderne skaber plads og rum til at udfolde individuelle kompetencer i fællesskabet