Centeret

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Centrer for Omsorg og Specialpædagogik består af otte botilbud med døgndækning: Løvstikkevej 66, Albatros, Grøndalsvænge, Ny Ellebjerg, Ringertoften, Lynghuset, og Arenahuset, samt Specialfysioterapien, Svømmehallen på Sundby Væksthus.

Borgerne i COS er primært voksne borgere med udviklingshæmning med mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. En del af borgerne har lettere, moderat eller svær demens.

Læs mere om de enkelte botilbud via menuen foroven.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.