Centeret

Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center under Borgercenter Handicap under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Borgerne i COS er primært voksne borgere med udviklingshæmning,  fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. En del af borgerne har lettere, moderat eller svær demens. På bostedet Viben har borgerne moderat til svær hjerneskade, enten medfødt eller erhvervet, nogle har fysiske mobilitetsnedsættelser. COS er et stort center med otte botilbud med omkring 380 borgere og 700 fastansatte medarbejdere. Vi har også en specialfysioterapi, svømmehal og enkelte dagtilbud. 

Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne med udgangspunkt i, at den enkelte borger skal opleve højest mulig livskvalitet.  Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed, med fokus på videndeling og udvikling af netværk og arbejdsfællesskaber. COS indsatsområder er blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokalsamfund og frivillige, velfærdsteknologi og digitalisering.

COS består af otte botilbud med døgndækning: Løvstikkevej 66, Albatros, Grøndalsvænge, Ny Ellebjerg, Ringertoften, Lynghuset, Bostedet Viben og Arenahuset, samt Specialfysioterapien og Svømmehallen på Sundby Væksthus. På Arenahuset er der et Aflastningstilbud. 

Læs mere om de enkelte botilbud via menuen foroven.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.